Clyweliadau.png
Pink.png
 

 

Mae ceisiadau ar gyfer ensembles ieuenctid 2020 nawr ar agor.

B%2526W.jpg
 
 
Red.png

Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn croesawu ceisiadau gan berfformwyr ifanc talentog Cymru, beth bynnag fo'u cefndir neu eu lleoliad. Mae gan bob Ensemble ganllawiau ymgeisio a gofynion clyweliad ei hun fel y manylir isod, a gallwch glywed digon o gyngor am y clyweliadau gan gyn-aelodau a thiwtoriaid er mwyn eich helpu i berfformio ar eich gorau ar y dydd.

Rydyn ni'n edrych ymlaen at dderbyn eich ceisiadau a chwrdd â chymaint ohonoch chi ag sy'n bosib yn ystod mis Tachwedd 2019 wrth i ni ymweld â Chaerdydd, yr Wyddgrug, y Rhyl, Bangor, Sir Benfro, Caerfyrddin ac Y Trallwng. Cofiwch fod cymorth ariannol ar gael ac i gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalen CRONFA BWRSARIAETHAU CCIC 2020. Os hoffet gopi o'r ffurflen mewn fformat gwahanol, cysyllta â ni ar auditions@nyaw.org.uk neu ffonia ni ar 029 2063 6466


Clyweliad
Fel rhan o'r clyweliad, bydd gofyn i chi gymryd rhan mewn gweithdy clyweliad 2 awr o hyd, a fydd yn cynnwys dosbarth techneg dawns gyfoes a sesiwn greadigol. Argymhellir yn gryf eich bod yn dod i weithdy clyweliad, ond os nad oes modd i chi ddod i unrhyw un o'n gweithdai clyweliad, cysylltwch â jamiejenkins@nyaw.org.uk i drafod trefniadau amgen.

Dyddiadau Clyweliadau
16 Tachwedd Caerdydd (drwy’r dydd)
17 Tachwedd Abertawe (bore)  
23 Tachwedd Caernarfon (bore) & Wrecsham (prynhawn) 
24 Tachwedd Llandrindod (bore) 

Pecyn Clyweliadau Dawns

Gwybodaeth Fwrsariaeth

Cerddorfa_W.jpg

Clyweliad
Bydd eich clyweliad yn para rhwng 20 a 25 munud, a bydd yn ddigyfeiliant. Bydd gofyn i chi chwarae dau ddarn o'ch dewis chi ynghyd â detholiad o raddfeydd ac arpegios, darllen darn o gerddoriaeth ar y pryd, a darnau o gerddoriaeth wedi'u paratoi. Mae'r holl wybodaeth a'r manylion, gan gynnwys y gerddoriaeth y bydd angen i chi ei pharatoi ymlaen llaw, ar gael ym mhecyn clyweliad eich grŵp offeryn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r clyweliad, neu os nad oes dim un o'r dyddiadau clyweliad yn bosib i chi, cysylltwch â matthewjones@nyaw.org.uk

Dyddiadau Clyweliadau
2 Tachwedd Caerdydd - Chwythbrennau
3 Tachwedd Caerdydd - Chwythbrennau, Llinynnau (ac eithrio Ffidlau), Telyn
10 Tachwedd y Rhyl - Chwythbrennau, Llinynnau, Pres Uchaf, Telyn
17 Tachwedd Caerfyrddin - Chwythbrennau, Llinynnau, Pres, Telyn
30 Tachwedd Caerdydd - Pres
1 Rhagfyr Caerdydd – Pres Uchaf, Offerynnau Taro, Ffidlau
7 Rhagfyr Caerdydd – Pres Isaf

Pecyn Clyweliad Chwythbrennau
Pecyn Clyweliad Llinynnau Uchaf
Pecyn Clyweliad Pres Uchaf
Pecyn Clyweliad Offerynnau Taro
Pecyn Clyweliad Llinynnau Isaf
Pecyn Clyweliad Pres Isaf
Pecyn Clyweliad Telyn
Pecyn Clyweliad Corn Ffrengig

Gwybodaeth Fwrsariaeth

auditions_W3.png

Clyweliad
Bydd Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn rhedeg bob dwy flynedd, felly ni fyddwn yn cynnal clyweliadau penodol ar gyfer y Gerddorfa Chwyth tan hydref 2020 ar gyfer Rhaglen 2021. Fodd bynnag, anogir offerynwyr chwythbrennau i fynd am glyweliad ar gyfer Rhaglen 2020 Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru.

Dyddiadau Clyweliadau
Cyfeiriwch at ddyddiadau clyweliadau chwythbrennau am y Rhaglen Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2020.

Line.png

Clyweliad
Fel rhan o'r clyweliad bydd angen i chi gymryd rhan mewn clyweliad 3 awr a hanner o hyd a fydd yn cynnwys elfen weithdy yn ogystal ȃ slot unigol i berfformio darn byr o’ch dewis trwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg. Mae’r holl wybodaeth am yr hyn sydd angen  i chi ei pharatoi ar gael ym mhecyn clyweliad. Rydyn ni’n argymell yn fawr eich bod chi’n mynychu gweithdy clyweliad ond efallai y gallwn ni gynnig trefniadau amgen drwy gysylltu ar y Cynhyrchydd ar meganchilds@nyaw.org.uk mewn amgylchiadau eithriadol

Dyddiadau Clyweliadau
23 Tachwedd Casnewydd (PM)
30 Tachwedd Caerdydd (AM & PM)
1 Rhagfyr Abertawe (AM)
14 Rhagfyr Caernarfon (AM)
14 Rhagfyr Yr Wyddgrug (PM)
15 Rhagfyr Aberystwyth

Pecyn Clyweliad Theatr

Gwybodaeth Fwrsariaethau

Line.png

Clyweliad
Bydd y clyweliad yn gofyn i chi gymryd rhan mewn gweithdy awr o hyd, a fydd yn canolbwyntio arnoch chi'n canu fel rhan o ensemble dan arweiniad Tim Rhys-Evans. Ar ôl hyn, bydd clyweliad unigol byr lle bydd gofyn i chi ganu cân o'ch dewis chi, darllen darn byr a syml o gerddoriaeth ar y pryd, ac ychydig o ymarferion i bennu ystod eich llais. Mae darn byr o gerddoriaeth sydd angen ei baratoi ymlaen llaw hefyd, ac mae hwn ar gael yn y pecyn clyweliad. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r clyweliad, neu os nad oes dim un o'r dyddiadau clyweliad yn bosib i chi, cysylltwch â matthewjones@nyaw.org.uk

Dyddiadau Clyweliadau
9 Tachwedd Bangor
10 Tachwedd Yr Wyddgrug
16 Tachwedd Caerdydd
17 Tachwedd Hwlffordd
23 Tachwedd Y Trallwng
24 Tachwedd Caerdydd

Pecyn Clyweliad Côr

Gwybodaeth Fwrsariaeth

auditions_W5.png

Clyweliad
Bydd eich clyweliad yn para rhwng 20 a 25 munud, a bydd yn ddigyfeiliant. Bydd gofyn i chi chwarae dau ddarn o'ch dewis chi ynghyd â detholiad o raddfeydd ac arpegios, darllen darn o gerddoriaeth ar y pryd, a darnau o gerddoriaeth wedi'u paratoi. Mae'r holl wybodaeth a'r manylion, gan gynnwys y gerddoriaeth y bydd angen i chi ei pharatoi ymlaen llaw, ar gael ym mhecyn clyweliad eich grŵp offeryn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r clyweliad, neu os nad oes dim un o'r dyddiadau clyweliad yn bosib i chi, cysylltwch â matthewjones@nyaw.org.uk

Dyddiadau Clyweliadau
9 Tachwedd Y Rhyl
10 Tachwedd Y Rhyl
17 Tachwedd Caerfyrddin
30 Tachwedd Caerdydd
1 Rhagfyr Caerdydd (gan gynnwys Offerynnau Taro)
7 Rhagfyr Caerdydd – Pres Isaf

Pecyn Clyweliad Pres Uchaf
Pecyn Clyweliad Isaf
Pecyn Clyweliad Offerynnau Taro

Gwybodaeth Fwrsariaeth