Line.png

Trosolwg

 
Yellow.png
 
 

Sefydlwyd Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn 1982 ac mae ganddo draddodiad hir o ddarparu hyfforddiant a chyfleoedd perfformio o'r radd flaenaf i Fandwyr Pres ifanc.

Mae'r Band Pres yn fand maint dwbl ac mae ganddo tua 50 o aelodau. Daw'r aelodau o bob cwr o Gymru ac maen nhw'n cael clyweliadau blynyddol mewn canolfannau ledled y wlad.

Fel gyda phob un o Ensembles CCIC, rydyn ni'n ymfalchïo mewn gweithio gydag arbenigwyr ym maes Band Pres a daw ein tîm o diwtoriaid o'r bandiau gorau yng Nghymru a Phrydain. Mae'r Band wedi gweithio gydag arweinwyr adnabyddus sy'n flaenllaw yn eu maes, gan gynnwys Edward Gregson (yr arweinydd cyntaf), Robert Childs, a'r arweinydd presennol, Philip Harper, sef arweinydd y band byd enwog, Band y Cory.

Rhaglen BPCIC 2020

Yn 2020, bydd y Band Pres yn parhau i adeiladu ar waith gwych y blynyddoedd diwethaf gyda'r arweinydd Philip Harper, ac yn cyflwyno tri chyngerdd ledled Cymru unwaith eto. Fel yn 2019, bydd y Band yn cyfarfod ar gyfer diwrnod ymarfer cyn y cwrs preswyl, sef elfen orfodol o'r aelodaeth a fydd yn cyflwyno'r ensemble i rai o'r darnau a fydd yn cael eu hastudio yn yr haf.

Ar hyn o bryd, rydyn ni'n gweithio gyda Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid yr Alban i weld a oes posibilrwydd o gynnal Cyngerdd Celtaidd ar y cyd fel rhan o'r daith gyngherddau.

Dyddiadai allweddol

Ar hyn o bryd, rydyn ni’n gweithio ȃ National Youth Brass Band of Scotland (NYBBS) i ymchwilio I bosibilrwydd Cydweithrediad Celtaidd fel rhan o’r daith gyngerdd. Cofrestrwch i’n rhestr bostio i gael newyddion diweddaraf 

Red.jpg
 

Sesiwn cyn y Cwrs Preswyl: dydd Sadwrn 21ain Mawrth 2020, Caerdydd

Cwrs Preswyl: 18 – 26 Gorffennaf 2020, Caerfyrddin

Cyngherddau:
24 Gorffennaf, Gogledd Cymru
25 Gorffennaf, Gorllewin Cymru
26 Gorffennaf, Neuadd Hoddinott, Caerdydd

Line.png

Ffioedd

Ffi Clyweliad £25 
Ffi Aelodaeth BPCIC 2020  - £i'w gadarnhau

Mae eich ffi aelodaeth yn cynnwys yr holl gostau dysgu, llety, bwyd a phrydau, teithio yn ystod y cwrs preswyl a gweithgareddau cymdeithasol.   Nodwch, oherwydd cefnogaeth hael gan ein cyllidwyr, mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn noddi rhan sylweddol o'r costau o fod yn aelod o un o'r ensembles ieuenctid cenedlaethol.

Rydyn ni'n awyddus i sicrhau na fydd neb yn cael ei atal rhag gwneud cais i fod yn aelod o Ensembles CCIC am resymau ariannol. Os yw incwm blynyddol eich cartref yn llai na £50,000, gallech fod yn gymwys i gael cymorth ariannol. Ewch i dudalen CRONFA BWRSARIAETHAU CCIC i gael gwybodaeth lawn, gan gynnwys sut i hawlio cymorth tuag at gostau clyweliad a ffioedd aelodaeth.

Gofynion Myediad

  • Mae ceisiadau i CCIC yn agored i bobl sy'n byw yng Nghymru neu a aned yng Nghymru.

  • Dylai ymgeiswyr fod o safon gradd 8 fel arfer, er nad oes rhaid iddyn nhw fod wedi sefyll eu harholiad gradd 8 ar adeg y clyweliad

  • Rydyn ni'n croesawu'n arbennig geisiadau gan bobl ifanc sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau a ddarperir gan ddarparwyr y Gwasanaeth Cerdd ac sy'n cefnogi gweithgareddau yn yr ysgol / coleg ac ar lefel y sir.

  • Yr ystod oedran arferol ar gyfer yr ensembles Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid yw rhwng 16 a 22 oed. Ar gyfer cyrsiau 2020, rhaid i'r cyfranogwyr fod rhwng 16 a 22 oed ar 31 Awst 2020. Efallai y byddwn yn derbyn aelodau iau i'r ensembles os bydd doniau rhyfeddol ganddyn nhw. Bydd hyn yn ôl disgresiwn CCIC yn unig.

Sut i Wneud Cais

Pink.png
 

Bydd clyweliadau BPCIC yn cael eu cynnal drwy gydol mis Tachwedd 2019, gan ymweld â lleoliadau ledled Cymru. Dylai'r sawl sy'n dymuno gwneud cais lenwi'r ffurflen gais ar-lein lle bydd modd iddyn nhw ddewis o blith ystod o ddyddiadau a lleoliadau ar gyfer cael clyweliad. Bydd pob ymgeisydd yn cael gwahoddiad i glyweliad 20-25 munud o hyd lle bydd gofyn i chi berfformio dau ddarn o gerddoriaeth o'ch dewis, detholiad o raddfeydd/ymarferion technegol, darllen cerddoriaeth ar y pryd, a detholiad o gerddoriaeth i'w paratoi ymlaen llaw. Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am ganlyniadau eu clyweliad ym mis Rhagfyr 2019.

I gael gwybodaeth fanwl am sut i wneud cais a beth sydd angen i chi ei baratoi ar gyfer y clyweliad, ewch i CLYWELIADAU.