Cronfa Bwrsariaethau CCIC.png
 
 

Yn 2019, bu i Gronfa Bwrsariaethau CCIC gynorthwyo dros gant o aelodau. Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn ymroddedig i sicrhau nad yw cost yn rhwystr rhag i chi gymryd rhan mewn Ensemble Cenedlaethol. 

 

 

Rydyn ni'n helpu i gefnogi ymgeiswyr ac aelodau mewn amrywiaeth o ffyrdd, felly cysylltwch* er mwyn [Insert link to Contact page] cael rhagor o wybodaeth.