Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru.png

 

Line.png

Trosolwg

Mae Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn cynnal cwrs preswyl 7 diwrnod bob dwy flynedd, sy'n gweithio gyda cherddorion proffesiynol ac arweinwyr profiadol o'r radd flaenaf, ac yn arbenigo mewn repertoire Cerddorfa Chwyth o'r ugeinfed ganrif a'r unfed ganrif ar hugain.

Yn ystod ei "blwyddyn dawel", mae gweithdai a dosbarthiadau meistr yn cael eu trefnu i ddatblygu sgiliau a phrofiad cerddorion chwyth ifanc Cymru ymhellach.

Rhaglen CChGIC 2020

Loz_05.png
 

Yn ystod 2020, byddwn yn archwilio cyfleoedd i weithio gyda cherddorion chwyth ifanc ar adegau gwahanol drwy gydol y flwyddyn. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael yn fuan.

Anogir cerddorion chwyth i ymgeisio a chael clyweliad yn ôl yr arfer, yn ogystal â chynnig eu hunain ar gyfer Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru.

Orchestra.jpg