Cefnogwch ni.png
 

NI i feithrin perfformwyr ifanc talentog Cymru; i fod yn gam ymlaen i broffesiwn y celfyddydau sy'n annog uchelgais a rhagoriaeth ymysg ein cenhedlaeth nesaf o actorion, dawnswyr, offerynwyr a chantorion.

Yellow+2.png

Fel elusen gofrestredig, mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn dibynnu ar eich cefnogaeth i ddatblygu cyfleoedd eithriadol yn barhaus ar gyfer ein perfformwyr ifanc disgleiriaf, a sicrhau y gall y rhai mwyaf haeddiannol brofi'r celfyddydau ar y lefel uchaf, waeth beth fo'u cefndir na'u sefyllfa economaidd.  


Gallwch chi chwarae rhan bwysig yn y gwaith o feithrin ein diwydiant celfyddydol yn y dyfodol; gan lunio'r dyfodol ar gyfer ein cenedl greadigol i sicrhau bod doniau eithriadol o bob rhan o'r gymdeithas ac o bob cwr o'r wlad yn cael eu darganfod a'u datblygu.  

Line.png

£10

Bydd hi yn mynd tuag at adeiladu Cronfa Bwrsariaethau 2020/2021; bydd hyn yn sicrhau bod gan bobl ifanc dalentog o gefndiroedd economaidd ddifreintiedig fynediad at yr hyfforddiant o ansawdd sy'n cael ei gynnig gan Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 

Line.png

£25

Bydd hi yn mynd tuag at dalu'r Ffi Clyweliad i berfformiwr ifanc talentog gael cyfle i wneud cais am Aelodaeth o'r Ensemble Cenedlaethol yn 2020  

Line.png

£75

Bydd hi yn galluogi person ifanc i fynd i weithdy Prosiectau CCIC 

Ein Cefnogwyr  

Rydyn ni'n cydnabod ac yn ddiolchgar iawn i'n Rhoddwyr a'n Prif Noddwyr.   

  • Cyngor Celfyddydau Cymru

  • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

  • Y Loteri Genedlaethol

  • Sefydliad Garfield Weston